נציגות הדיירים בפרויקט

לנציגות הדיירים בפרויקטים של התחדשות עירונית ישנו תפקיד חשוב ביכולות של הפרויקט להצליח ולהגיע לסופו. בסקירה זו, נעמוד על חשיבותה היתרה של נציגות הדיירים, תוך בחינה של הדרך בה נבחרת נציגות הדיירים, מהם תפקידיה והיכן מתחילה ונגמרת סמכותה.

חשיבות הדיירים בפרויקט התחדשות עירונית

כדי שפרויקט התחדשות עירונית ייצא מן הכוח אל הפועל יש להתחשב בשלושה גורמים מעורבים; היזם, הרשויות והדיירים. ככל שאחד מגורמים אלה לא ירתם לטובת הפרויקט, לא יוכל פרויקט ההתחדשות העירונית להגיע לסיומו. כמו כן, רוב הפרויקטים של התחדשות עירונית לא מצליחים להגיע לסיומם משום הגורם האחרון – הדיירים. ככל שפרויקט לא יקבל הסכמה מן הרוב הדרוש בקרב הדיירים, הוא לא יכול לצאת אל הפועל. לכן, הפן החברתי בפרויקט – קרי, הדיירים, הינו חשוב מאוד.

כיצד נבחרת נציגות הדיירים

כדי לבחור את נציגות בעלי הדירות בבניין יש לכנס אסיפת דיירים – בעלי הדירות. יש לפרסם את קיומה האסיפה לפחות שבוע לפני התרחשותה; על מנת שהפרסום ייעשה באופן המוצלח ביותר, מומלץ מעבר לפרסום בלוח המודעות של הבניין, גם לשלוח הודעות בדבר קיום האסיפה בתיבות הדואר של הדיירים. כמו כן, במקרה ומדובר למעשה בבעלי דירות אשר אינם מחזיקים בדירתם אשר בשכירות, יש ליצור עמם קשר.  על כל בעלי הדירות בבניין אשר מעוניינים להיות נציגים, לפרסם מועמדותם באופן פומבי. בנוסף באם מדובר במתחם גדול, לכל בניין תיבחר נציגות משלו כדי שהייצוג יהיה ברזולוציה הולמת. יחד עם זאת, חשוב לציין כי מומלץ כי כמות החברים בוועד המייצג תהיה אי – זוגית כדי שלא ייווצר מצב של תיקו בהצבעות.

תפקידיה של נציגות הדיירים

תפקידה העיקרי של נציגות הדיירים היא בחירת אנשי המקצוע שילוו את הדיירים בתהליך, עו”ד, מפקח בניה ושמאי,  שנית, תפקיד לא פחות חשוב , הוא ארגון בעלי הדירות לטובת ביצוע הפרויקט והצלחתו. כמו כן, מעבר לייצוג, נציגות הדיירים אמונה על העברה ואיגוד של אינפורמציה בין הדיירים לגורמים השונים המעורבים – יזם ורשויות ובעלי מקצוע. לא זו אף זו, על הנציגים בנציגות הדיירים לדווח על ניגוד עניינים שיש למי מהם בשכירת בעל מקצוע או התקשרות עם יזם כזה או אחר. בנוסף, על נציגות הדיירים לפעול מול דיירים סרבנים שלא מעוניינים בפרויקט בניסיון לנהל מולם משא ומתן על מנת שתימצא קרקע משותפת.

חשוב להדגיש כי אין הכרח שהנ”ל יעשה על ידי הנציגות ובפרויקטים רבים תפקידה של הנציגות ממסתכם בעיקר בבחירת אנשי המקצוע ואילו היזם לוקח על עצמו את יתר העבודה מול הדיירים, אך ככל שמעורבות הנציגות רבה יותר כך סיכוי הפרויקט להגיע לכדי גמר עולה.

מהן סמכויותיה של נציגות הדיירים

ראשית, סמכותה החשובה של נציגות הדיירים היא ארגון הדיירים לקראת  הפרויקט, כמו גם יצירת הסכמה בינם לבין היזם על מנת שתהיה היתכנות ראשונית. שנית, בסמכותה לקבל ולאסוף מידע מבעלי הדירות בבניין כאשר מתבצע שיח מול בעלי המקצוע המעורבים השונים. סמכות חשובה נוספת, היא כינוס אסיפות דיירים והעברת מידע על תוצאותיהן לגורמים הרלוונטיים; בין היתר, ליזם. לבסוף, עליה לנהל את הליך המשא ומתן מול היזם או בעלי מקצוע רלוונטיים – כמובן בצירופו של עו”ד אשר ייצוגו הוסכם על ידי בעלי הדירות.

אז מה היה לנו פה?

ההיבט החברתי ביציאה לפועל של פרויקט התחדשות עירונית הינו קריטי ליציאתו אל הפועל וכפועל יוצא, להצלחתו. כדי לאגד את הדיירים סביב המטרה בדמות הפרויקט, קמה נציגות הדיירים אשר בה ישרתו בעלי דירות אשר מעוניינים בתפקיד. לנציגות זו תפקידים וסמכויות קריטיים בהיבט החברתי של הפרויקט; וכתוצאה מכך, מדובר בנציגות קריטית להצלחתו של הפרויקט.

לקביעת פגישת יעוץ והתאמה ראשונית: